Jak działa e-fakturowanie?

Jak działa e-fakturowanie?

Definicja e-faktura

 • Faktura jest dokumentem sprzedaży, który zawiera szczegóły dotyczące transakcji.
 • Dane identyfikacyjne dokumentu: Numer, data wystawienia
 • Strony transakcji kupna-sprzedaży: Dostawca i odbiorca
 • Określenie przedmiotu transakcji: Nazwa towaru lub usługi, ilość, wartość
 • Dane do rozliczenia obowiązujących podatków
 • Zestawienia słowne i liczbowe
 • Informacje o uzgodnionych terminach i formach płatności
 • Dodatkowe informacje: Adres dostawy, sposób odbioru i inne.
 • Podpisy uczestników transakcji (nie zawsze konieczne).

Faktura jest zazwyczaj drukowana na papierze. W niektórych przypadkach dopuszczalna jest jednak wersja elektroniczna (e-faktura).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, faktury mogą być przesyłane drogą elektroniczną (e-faktury), pod warunkiem zapewnienia ich autentyczności i integralności.

– Poprzez bezpieczny podpis elektroniczny, w rozumieniu art. 3 pkt. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450), z późniejszymi zmianami, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

– Poprzez elektroniczną wymianę danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu elektronicznej wymiany danych, jeżeli umowa ta przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność i integralność danych.

Przeczytaj również: Tworzenie długoterminowej strategii technologicznej w firmie hybrydowej – sprawdź na https://centrum-biurowe.pl/biuro/tworzenie-dlugoterminowej-strategii-technologicznej-w-firmie-hybrydowej/pkge_bgyr

 • Przyjmowanie, przechowywanie i kontrola e-faktur

Faktury elektroniczne są dozwolone na mocy SS 2 pkt 1 rozporządzenia. Odbiorca musi jednak wyrazić zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych. Zgoda ta może być udzielona elektronicznie lub pisemnie. Szablon akceptacji faktur elektronicznych, czyli e-faktur, zamieszczamy na końcu tego artykułu. Jeśli jednak takie oświadczenie składane jest w formie elektronicznej, musi być ono zgodne z SS 3 niniejszego rozporządzenia. Aby zapewnić autentyczność i integralność treści, bezpieczny podpis elektroniczny musi być weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania faktur elektronicznych. Prawo wystawcy do wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych wygasa po wycofaniu akceptacji przez odbiorcę. To jest SS 3 punkt 4.

Faktury elektroniczne muszą być archiwizowane w taki sam sposób jak faktury papierowe – zgodnie z SS 6 pkt 1, rozporządzenia Ministra Finansów. Podatnik jest zobowiązany do przechowywania w Polsce wszystkich faktur elektronicznych, które otrzymał lub wystawił. Musi to robić zgodnie z odrębnymi przepisami. Podatnik musi zezwolić organom podatkowym na pobieranie i wykorzystywanie faktur w formie elektronicznej. W szczególności podatnik musi zadbać o to, aby faktury były czytelne i udokumentowane. Jeżeli podatnik zamierza przechowywać faktury elektroniczne na terytorium państwa członkowskiego UE lub innym niż terytorium Polski, musi pisemnie poinformować naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika urzędu celnego właściwego w sprawach podatku akcyzowego w odniesieniu do podatnika o miejscu przechowywania (adresie), a w przypadku gdy adres dotyczy bezpośrednio innego podmiotu – również o nazwie.

Jeżeli podatnik zmienia miejsce przechowywania faktur (przechowywanych za granicą), musi poinformować naczelnika urzędu skarbowego oraz urząd celny właściwy w sprawach podatku akcyzowego w terminie trzech dni od zaistnienia zmiany (SS 6 pkt 3).

Zarówno wystawca, jak i odbiorca powinni przechowywać faktury elektroniczne w sposób gwarantujący ich autentyczność, prawdziwość treści oraz czytelność przez cały okres ich przechowywania (SS 6 pkt 4).

Podatnik musi zapewnić organom podatkowym i organom kontroli skarbowej niezwłoczny dostęp drogą elektroniczną do wszystkich faktur.

Umożliwić tym organom dokumentowanie gromadzenia i wykorzystywania e-faktur

Umożliwia czytelność e-faktur

Udostępnia organom dane dotyczące autentyczności i integralności treści każdej e-faktury (tj. dane certyfikatu).

 • Dlaczego warto korzystać z e-faktur
 • Oszczędność ok. 4,5 zł (od 2 do 8 zł na każdej fakturze).
 • Bezpieczeństwo – gwarancja, że podpiszesz to, co widzisz.
 • Wygoda i łatwość obsługi – Łatwa integracja z istniejącymi systemami finansowymi lub księgowymi.
 • Niska inwestycja i wysoki zwrot z inwestycji
 • Możliwość wystawiania faktur dla wielu klientów w krótkim czasie.
 • Korzystne obliczanie terminu płatności: Termin płatności liczony jest od daty wystawienia lub dostarczenia faktury elektronicznej, czyli w tym samym dniu.
  • Kto może wystawiać e-faktury?

Z tego rozwiązania mogą korzystać przede wszystkim:

 1. Klienci indywidualni, np. klienci indywidualni, którzy chcą otrzymywać e-faktury od firm telekomunikacyjnych w formie maila lub dostępu do strony internetowej z plikiem faktur. Należy pamiętać, że do przeglądania dokumentów, weryfikacji podpisów oraz dostępu do e-faktury będziemy musieli posiadać aplikację. Można ją pobrać bezpłatnie.
 2. Małe firmy, które nie korzystają z konkretnego systemu księgowego. Firmy te będą mogły otrzymywać i wystawiać faktury poprzez formularz e-faktury, a także będą mogły złożyć wniosek o edycję dokumentu i podpisywanie faktur.
 3. Biura rachunkowe będą mogły otrzymywać e-faktury w formie elektronicznej i konwertować je do swojego oprogramowania księgowego. Ułatwi to prowadzenie księgowości.
 4. Małe, średnie i duże firmy mogą zautomatyzować zewnętrzne procesy biznesowe za pomocą własnych systemów informatycznych.
 5. Operatorzy telekomunikacyjni, firmy energetyczne i inne firmy, które obsługują tysiące klientów indywidualnie i rozliczają się z klientami biznesowymi.
Previous Szyfrowanie – sposób na ochronę danych firmowych w pracy zdalnej
Next E-commerce B2B na fali wzrostu

Może to Ci się spodoba

Trendy 0 Comments

Pinterest – skuteczny kanał obrazkowej komunikacji marketingowej. Jak wykorzystać jego potencjał?

Pinterest należy do wielkiej trójki serwisów społecznościowych, powszechnie wykorzystywanych przez firmy w komunikacji marketingowej. Jego specyfika sprawia, że świetnie wpisuje się w cywilizację obrazu, w której obecnie żyjemy. Drzemie w

Trendy 0 Comments

Content sprzyjający SEO

Jakie treści publikować, aby pojawić się na czołowych pozycjach w wynikach wyszukiwania na pożądane frazy? To najbardziej nurtujące pytanie w SEO. Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych rad w tym względzie. SEO

Trendy 0 Comments

Czy Polki wiedzą, że są doskonałe? Dołącz do pozytywnej akcji na rzecz kobiet PERFECT.ME i podziel się swoją historią

W sieci pojawił się właśnie film „Jesteś doskonała. Historia Doroty”, który ma skłonić odbiorców do zastanowienia się co tak naprawdę myślą o sobie kobiety i jak są odbierane przez swoje

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź