Dotacje Unijne dla województwa Lubelskiego

Dotacje Unijne dla województwa Lubelskiego

Województwo lubelskie położone jest w środkowo-wschodniej Polsce. Region jest słabo rozwinięty przemysłowo, jednak jest ważnym ośrodkiem produkcji rolnej. Graniczy z województwami: podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podkarpackim. Jest trzecim co do wielkości województwem i zajmuje powierzchnię 25 100 km².

Cechy województwa

Województwo lubelskie zamieszkuje 5,5% ogółu ludności Polski. Region charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem urbanizacji. Najbardziej zurbanizowany jest podregion lubelski, najsłabszy podregion bialski. Do najbardziej zurbanizowanych powiatów należały: świdnicki (udział ludności miejskiej: 58,1%), puławski (47,6%) i ryki (46,0%). Rolnictwo to jeden z najważniejszych sektorów gospodarki województwa lubelskiego. Świadczą o tym duże zasoby ziemi, wysoki odsetek ludności pracującej w rolnictwie oraz znaczna produkcja rolna w porównaniu krajowym. Nowym i bardzo dobrze rozwijającym się kierunkiem rolnictwa w regionie jest rolnictwo ekologiczne.

Budżet

Podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli przyjęto porozumienie w sprawie budżetu UE na lata 2014-2020. W nowej propozycji budżetowej przewidziano dla Polski 105,8 mld euro, w tym 72,9 mld euro na politykę spójności UE i 28,5 mld euro na politykę rolną. Równolegle Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało nowy system wdrażania środków unijnych w Polsce. Rząd przyjął „Podstawy umowy partnerstwa”. Opisuje m.in. program rozwoju oraz rodzaje inwestycji, które mogą być finansowane ze środków UE. Ponadto określany jest sposób i zakres, w jakim osiągnięcie celów rozwojowych przez Polskę może być wspierane środkami unijnymi.

Dotacje unijne dla województwa

Zgodnie z „Podstawami umowy partnerstwa” środki unijne w województwie lubelskim są inwestowane w trzech kluczowych obszarach:

  • Poprawa konkurencyjności gospodarki
  • Wzrost spójności społecznej i terytorialnej
  • Zwiększenie sprawności i funkcjonalności państwa

Inwestycje zostały skoncentrowane tematycznie i odpowiadają obszarom najbardziej istotnym dla rozwoju państwa. Fundusze unijne w województwie lubelskim zostały między innymi przeznaczone na badania naukowe, innowacje i powiązania między badaniami i rozwojem z jednej strony a przedsiębiorstwami z drugiej. Połączenia z najważniejszymi szlakami komunikacyjnymi oraz aktywizacji zawodowej i rozwój kapitału społecznego. W kontekście priorytetów Unii Europejskiej w walce ze skutkami zmian klimatu zwiększone zostały specjalne wydatki na cele związane z rolnictwem niskoemisyjnym. Dodatkowo 5 województw Polski wschodniej (warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie i podlaskie) – w tym ich stolice i funkcjonalnie z nimi związane obszary sąsiednie, miasta wymagające działań rewitalizacyjnych, słabo rozwinięte regiony wiejskie i regiony przygraniczne – otrzymują dodatkowe środki. Wyżej wymienione obszary, zwane strategicznymi obszarami interwencji, otrzymają zatem największe wsparcie w ramach środków unijnych.

Województwo lubelskie jest aktywnym uczestnikiem funduszy unijnych i wykorzystuje możliwości rozwojowe, jakie daje program regionalny oraz Program Rozwój Polski Wschodniej. Na tle innych województw uzyskał jedną z najniższych wartości dofinansowania w ramach programów krajowych. Największe wsparcie unijne dla województwa lubelskiego w latach 2004–2013 przeznaczono na transport, przedsiębiorstwa, infrastrukturę społeczną i lokalną.

Informacje na temat pozyskiwania dotacji unijnych w Małopolsce znajdziesz pod adresem http://rpolubelskie.pl/

Previous Czy na hazardzie da się zarobić? Ile w tym marketingu, a ile prawdy?
Next Jakie predyspozycje trzeba mieć do pracy jako opiekunka osób starszych?

Może to Ci się spodoba

Trendy 0 Comments

Czym jest marketing internetowy?

Od dawna Internet to podstawowe źródło informacji dla wielu osób, okno na świat, pomoc w codziennym funkcjonowaniu (opłacanie rachunków, zakupy online) oraz ogromna oszczędność czasu i pieniędzy. Okazuje się, że

Trendy 0 Comments

Systemy informatyczne w Twojej firmie – organizacja, optymalizacja i oszczędności

Zaawansowane rozwiązania informatyczne, w tym systemy klasy ERP, stają się standardem obowiązującym w większości przedsiębiorstw. Dlaczego? Usprawniają obieg informacji, przyczyniając się jednocześnie do oszczędności na poziomie nawet kilkudziesięciu procent. Firmy

Trendy 0 Comments

Jak z Google podbić świat – kilka strategicznych wskazówek SEO

Wiele firm usługowych i sklepów internetowych wyczerpało już praktycznie potencjał wzrostu przychodów w swoim macierzystym kraju. Jednym z rozwiązań, pozwalających przezwyciężyć tę barierę – czyli poszerzyć bazę klientów, jest ekspansja

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź